Sponsor­midler

Hvert år i november inviterer vi lag og foreninger til å søke om samarbeidsmidler for året som kommer. De som ønsker å samarbeide med oss om positive tiltak for kommende år inviteres til å søke.

De siste årene har vi hatt samarbeid med om lag 250 ulike organisasjoner i våre eierkommuner, og bare i 2022 delte vi ut over 3.5 millioner kroner.

Søknadsprosess

Vi ønsker å ha en likebehandling av de som søker og forholder oss derfor til en søknadsfrist som er 1. desember. Vi fordeler midlene likt i regionen basert på kommunenes eierandel i Helgeland Kraft.

Søknadsprosessen foregår digitalt og du kan søke ved å klikke på knappen under. Her fyller du inn informasjon om laget eller foreningen du ønsker støtte til.

Hvem blir prioritert?

Frivillige tiltak for barn og unge og da spesielt innen idrett, kultur og friluftsliv. Søkerne må være lokalisert i våre eierkommuner, og tiltak som over tid kommer mange til gode prioriteres. Det gjøres også en utskiftning av mottakere fra år til år, slik at vi når ut til så mange som mulig i løpet av en periode.

Behandlingstid

Etter fristen den 1. desember jobber en arbeidsgruppe med fordeling av midlene. Svar på søknaden sendes ut i løpet av januar. Alle som får positive svar på søknaden må returnere kontrakten signert.

Hva støtter vi ikke?

Politiske partier og religiøse grupperinger. Vi gir heller ikke støtte til det som vi oppfatter er et offentlig ansvar.