Floating Item

Gavefond

Helgeland Kraft har i mange år bidratt til større prosjekter, blant annet til idrettshaller, hoppanlegg, tråkkemaskiner og museumsbygg. Dette er viktige prosjekter for å skape gode rammer og tilrettelegging for idrett og kulturliv. Nå ønsker vi å satse enda hardere på slike prosjekter, og har derfor opprettet Helgeland Kraft Gavefond.

Kriterier for tildeling:

  • Formål knyttet til barn og unge prioriteres.
  • Tildelingene skal ha en allmennyttig karakter.  
  • Tildelingene skal ikke grense inn mot offentlige kjerneoppgaver eller lovpålagte oppgaver. 
  • Formål med positiv effekt i forhold til bærekraft prioriteres.

Når skjer utdelingen?

Utdelingene fra fondet finner sted 3 ganger pr år: i februar, juni og oktober.

Hva er forskjellen på gavefond og sponsing?

Gavefondet sikter seg mot å bidra med investeringsmidler for å skape gode rammer og arenaer for aktivitetsskapende drift. Samarbeidsavtaler gjennom sponsing er mer rettet mot daglig drift for å skape aktivitet.

Har du spørsmål?

Jonas Vatshaug Ottermo

Markeds- og kommunikasjonsrådgiver

Lars-Andreas Østvik

Leder bedriftssalg

Arild Markussen

Konserndirektør Helgeland Kraft Strøm AS

Tilbake til hovedsiden helgelandkraft.no

Personvernerklæring