En aktiv verdiskaper på Helgeland

I vår visjon om å være en aktiv verdiskaper ligger både å bidra til regional utvikling gjennom vår industrielle aktivitet og de finansielle resultater som vi oppnår, samt en forpliktelse til å ta samfunnsansvar i utvidet forstand. Det betyr blant annet å samarbeide tett og bredt med frivilligheten. For hva hadde Helgeland vært uten frivilligheten?

For barn, ungdom, voksen og enda mer voksen betyr de frivilliges arbeid utrolig mye for trivsel og bolyst gjennom tilrettelegging og organisering av aktivitet på Helgeland.

Derfor er vi utrolig stolte av å ha en felles historie i samarbeid med store deler av det frivillige arbeidet på Helgeland over mange år.

Sponsormidler

De siste årene har vi samarbeidet med rundt 250 ulike lag og foreninger, og med Hjerte for Helgeland skal vi fortsette å støtte opp om lokale tiltak som bidrar til trivsel og aktivitet.

Vi holder derfor på tradisjonen med å bruke hele november på å invitere lag og foreninger til å sende oss en søknad om samarbeidsmidler for 2023. Dere som ønsker å samarbeide med oss om positive tiltak for kommende år oppfordres til å sende oss en søknad. Les mer om søkeprosessen og behandling ved å trykke på knappen under.

Gavefond

Helgeland Kraft har i mange år bidratt til større prosjekter, slik som idrettshaller, hoppanlegg, tråkkemaskiner, museumsbygg, med mer. Dette er viktige samarbeid for å skape gode rammer og tilrettelegging for idrett og kulturliv.

Nå ønsker vi å satse enda hardere på slike prosjekter, og oppretter derfor fra 1. januar 2023 Helgeland Kraft Gavefond.

Hvem kan søke gavefond?

Helgeland Kraft Gavefond skal disponeres til allmennyttige formål som bidrar til positiv samfunnsutvikling på Helgeland.  I dette ligger det at bidrag prioriteres til tiltak som gir positiv effekt i forhold til bærekraft, tiltak rettet mot barn- og ungdoms oppvekstsvilkår, og formål som bidrar til økt verdiskaping på Helgeland i utvidet forstand.

Gavefond

Helgeland Kraft har i mange år bidratt til større prosjekter, slik som idrettshaller, hoppanlegg, tråkkemaskiner, museumsbygg, med mer. Dette er viktige samarbeid for å skape gode rammer og tilrettelegging for idrett og kulturliv.

Nå ønsker vi å satse enda hardere på slike prosjekter, og oppretter derfor fra 1. januar 2023 Helgeland Kraft Gavefond.

Hvem kan søke?

Helgeland Kraft Gavefond skal disponeres til allmennyttige formål som bidrar til positiv samfunnsutvikling på Helgeland.  I dette ligger det at bidrag prioriteres til tiltak som gir positiv effekt i forhold til bærekraft, tiltak rettet mot barn- og ungdoms oppvekstsvilkår, og formål som bidrar til økt verdiskaping på Helgeland i utvidet forstand.